Festival vědy

V pátek 6.9. se 8. a 9. třídy zúčastnily Festivalu vědy, který se konal na Dopravním hřišti Riviéra Brno. Bylo to zajímavé a neformální setkání s „vědou“ a různými vědeckými institucemi (Bioskop, Nutriční terapeuti, Tajemství knih, Mendel a jeho svět, Muzeum brněnska, Tajemství zvířat, VIDA, Planetárium,…) jež se prezentovaly na stanovištích, kde si žáci mohli vyzkoušet spoustu zajímavých technik a pokusů a udělat si tak lepší představu o oborech, se kterými se spíš v teoretické rovině setkávají ve škole a kterým by se případně mohli věnovat v rámci budoucího studia.
autor: Mgr. Jitka Pachlová, Mgr. Eva Vondráková