Husitské muzeum v Táboře

Ve dnech 9. a 10.4. navštívili žáci 7. tříd jihočeské město Tábor. Po oba dny si mohli v rámci výukových programů (Boží bojovníci a Záslužné jest stavět město) atraktivní formou připomenout učivo dějepisu a pokusit se na konkrétních historických místech pochopit tehdejší dění i běžný život obyvatel města. Cílem podvečerní procházky romantickými zákoutími města byl barokní chrám a poutní místo v Klokotech. Zastávkou na zpáteční cestě bylo město Pelhřimov, kde jsme navštívili slavné Muzeum rekordů a kuriozit. Více ve Fotogalerii.
autor: Mgr. Eva Vondráková