Informace pro žáky a rodiče žáků 8. a 9. ročníku:

Informace pro  žáky a rodiče žáků 8. a 9. ročníku :
Národní ústav pro vzdělávání  připravuje aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR, která je určena především žákům 8. a 9. tříd. Informace jsou k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz.

Žáci i další zájemci zde mohou najít aktuální informace o oborech vzdělání nabízených jednotlivými školami (i v členění podle krajů), o přijímacích zkouškách, požadovaném prospěchu, počtech přihlášených a přijatých, vyučovaných jazycích či možnostech přijetí žáků se zdravotním postiženým.

Vyhledávat lze podle oboru vzdělání, školypovolánípodle videa či jednoduchých obrázků i podle činností a pracovišť, dobrou pomůckou k orientaci při rozhodování je i Profitest.

K dispozici je i velké množství informací pomáhajících při volbě oboru vzdělání, např. o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzděláníuplatnění absolventů na trhu práce, jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělánípožadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu.

autor: RNDr. Jiřina Sáňková