Jak jsme oslavili Mezinárodní den matematiky

V březnu jsme uskutečnili celoškolní projekt na počest Mezinárodního dne matematiky a Světového dne čísla π. V pondělí 14. 3. se konaly dílny, které žáky naší školy provedly fascinujícím světem matematiky. Zájemci z řad žáků se tak mohli věnovat logickým hádankám, tvořit komiksy z britských a amerických dějin, zkoumat německy mluvící země a řešit početní úlohy v němčině, pracovat s historickými mírami, informacemi ze světa zvířat i rostlin, zabývat se notami a rytmem, tvořit mandaly, péct dobroty i hrát hry. Následující den proběhl na prvním stupni program, který si připravili žáci pátých ročníků. Mladší žáci řešili na jednotlivých stanovištích tangramy, šifry, hlavolamy, stavěli z krychlí a lega geometrické útvary, hráli početní domino či pexeso. Součástí projektu byl i úspěšný pokus o překonání školního rekordu v prezentaci čísla π – Matěj Crha ze třídy 7.B ho zpaměti zapsal na 102 desetinných míst. Veškeré dění pečlivě dokumentovali redaktoři a redaktorky školního časopisu. Níže si můžete přečíst postřehy žáků, dovědět se, jak se u nás ve škole líbilo našemu hostu, exprezidentovi Světové hádankářské federace Vítězslavu Koudelkovi, vyluštit jednu z hádanek a prohlédnout fotografie a video. Všem účastníkům této velmi zdařilé akce děkujeme :-).

Anička Haplová, 3.B: „Bylo to bezva. Sami jsme mohli chodit po všech třídách ve 2. patře, kde byly různé aktivity zábavné matematiky. Nejvíce se nám líbila bažina, domino, kostkolamy, poznávání geometrických tvarů, šifry a hry na procvičování paměti.“

Mirek Toman, 5.A: „Matematický den byl super, protože tam byly úkoly od lega po kovová tělesa. První až čtvrté třídy si mohly koupit v obchodě neboli ve 3.C sladkosti nebo hračky. Na stanovištích mohli dostat jeden penízek a na každé stanoviště mohli přijít jednou za hodinu, takže třikrát. Většina dětí byla hodná. Užil jsem si to.“

Ronja Kubačáková, 6.B: „Já jsem si vybrala dílnu Rekordy rostlinné a živočišné říše. V ní jsme nejprve tipovali a po rozdělení do skupin vyhledávali odpovědi. Porovnávali jsme například hmotnosti nebo délky života některých živočichů – výsledky byly hodně překvapivé. Vše jsme zpracovali do plakátu (ten teď visí na chodbě). Potom jsme navštívili skupinu Logika hrou, prezentovali svoji práci a dali jim kvíz a připravené trimino. Na oplátku jsme luštili jejich šifru. Akce se mi moc líbila a těším se na příští rok.“

Matěj Crha, 7.B: „Ke dni matematiky jsem se chtěl naučit co nejvíce desetinných míst čísla π. Postupoval jsem tak, že jsem si na internetu každý den našel číslo π a naučil se pět číslic. Dobře jsem si potrénoval paměť, což plánuji využít v hodinách matematiky. Uvažuji, že po dokončení základní školy bych chtěl studovat informační technologie.“

Adrianna Nammavong, 9.B: „Na den matematiky jsem se rozhodla, že se přidám do dílny Pečení. Moc jsem si to tam užila, s paní učitelkou jsme upekli čokoládové muffiny a Míša řezy. Ozdobili jsme je číslem π a vyrazili nabízet ostatním skupinám. Všem moc chutnaly!“

Markéta Liberdová, 8.B:  „Do dílny Kdo sem vstouπ neprohlouπ aneb Logika hrou byl pozván exprezident Světové hádankářské federace a zároveň mistr světa v řešení logických úloh Vítězslav Koudelka, který pozvání přijal a dokonce vymyslel program, jako například různé hádanky, zkomplikování sudoku a další zajímavé aktivity. Děti byly rozděleny na skupiny a dostaly zadání s různými úkoly, které musely do určitého času vyřešit. Ty pak skupiny odevzdaly a pan Koudelka je obodoval. Skupina s nejvyšším počtem bodů získala nejen dobrý pocit ze sebe, ale i sladkou odměnu a knížku sudoku a křížovek. Naštěstí pro další skupiny byl pan Koudelka hodný a odměnil i ostatní děti. Pod vedením dalšího hosta, medailisty z MS v luštění sudoku Pavla Pellara, jsme luštili sudoku. Dílny měly neskutečný úspěch a líbily se i větším dětem z 9. ročníku.“

Vítězslav Koudelka, host a tvůrce jedné z dílen: „K oslavě Mezinárodního dne matematiky a čísla pí (o kterém jsem jen tak mimochodem slyšel poprvé) jsem připravil několik speciálních úkolů. Matematických, logických, jazykových, vědomostních, nechyběly ani hádanky na pozornost a paměť. Hned ta první dala dětem docela zabrat – ostatně můžete si ji vyluštit. Jednotlivé úkoly vůbec nebyly lehké, některé se svou obtížností blížily těm z mistrovství republiky. A když žáci pochopili, o co v našem soutěžení půjde, předvedli bezvadné znalosti. Nadchly mě jejich výkony, nadchla mě atmosféra celého dne, skvěle si poradili i s vědomostní úlohou, kterou luštili v angličtině. Komenský by měl radost, jeho zásada ŠKOLA HROU byla naplněna do puntíku. A pokud dostanu za rok znovu pozvání na podobnou akci, bude mi potěšením a rád je přijmu.“

A na závěr slíbená hádanka. Podaří se vám najít světového vědce na osm písmen, který se shodou okolností narodil 14. 3.?

KLEPÍTKO, CIPÍSEK, PŘIPÍNÁČEK, MIKROPÍSMO, KROPÍTKO, PEPÍČEK, FILIPÍNY, LUPÍNEK.

Mgr. Jana Horáková