Jarní Vídeň

Ve dnech 5. a 19.května se žáci 5.-8.tříd zúčastnili zájezdu do Vídně. Nejdříve jsme se seznámili s dílem architekta, malíře a sochaře Friedensreicha Hundertwasssera. Poté jsme zamířili k zámku Schönbrunn, prohlédli jsme si sbírku císařských kočárů a po procházce zámeckým parkem jsme zamířili do nejstarší zoologické zahrady na světě. Tam jsme měli možnost vidět velké množství různých zvířat, zažít jejich krmení naživo a dozvědět se přitom spoustu zajímavého z jejich života.

Mgr. Leona Jamborová, foto: Mgr. Pavla Borkovcová a Jan Odermatt 8.A