Organizace školního roku

Události tříd jsou nově přístupné pouze zákonným zástupcům a žákům po přihlášení do systému EduPage.