Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 17. února 2022 se po vynucené odmlce uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to v kategorii I. A určené pro 6. – 7. ročníky a v kategorii II. A pro 8. – 9. ročníky. Žáci si nejdříve napsali poslechovou část, pak proběhla část ústní. Ve čtvrtek 24. února byly vyhlášeny výsledky, které jsou k nahlédnutí na nástěnce vedle kabinetu Aj.

Do městského kola anglické olympiády nás půjdou reprezentovat žákyně umístěné na prvních místech v obou kategoriích. Oběma přejeme mnoho odvahy, úspěchů a těch správných anglických slovíček! Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že i když třeba nevyhráli, jsou rádi, že opět o kousek překonali sami sebe a přišli nám předvést, že jim komunikace v angličtině dělá radost.

Za vyučující Aj Mgr. Monika Prokopová Štachová, Mgr. Kateřina Svobodová a Mgr. Jana Černohlávková