Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 19.2.2021 proběhlo školní kolo tradiční konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky 2.stupně – letos netradičně online. Se svými vyučujícími se celkem 26 účastníků setkalo při „meetech“, které už dobře znají z distanční výuky. Vše proběhlo podle předem připraveného plánu, nikoho nezlobila technika. V kategorii I.A pro žáky 6. a 7.tříd získala nejlepší hodnocení A. M. ze 7.třídy, v kategorii II.A pro žáky 8. a 9.tříd se na 1.místě umístila M . D. z 9.ročníku. Nejlepší z obou kategorií budou naši školu reprezentovat v březnovém okresním kole, které také proběhne online. Všem účastníkům blahopřejeme.
Za vyučující NJ Mgr. Leona Jamborová