Krajské kolo konverzační soutěže v NJ

Dne 8.3. se na naší škole konalo krajské kolo německé olympiády. V kategorii II.A soutěžili žáci a žákyně 8. a 9. tříd základních škol, vítězové okresních kol. V této kategorii se na 1. místě umístila naše žákyně Hana Zelinková z 9.A a postupuje do ústředního kola. Další výsledky zde. Výsledky kategorie II.B pro odpovídající ročníky gymnázií zde. Poslední kategorie II.C je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Výsledky zde.
Všem soutěžícím blahopřejeme a vítězům jednotlivých kategorií přejeme hodně úspěchů při reprezentaci našeho kraje v celostátním kole dne 30.4. v Praze.
autor: Mgr. Eva Vondráková