Soutěže

Školní rok 2016/2017

Jména našich úspěšných se na stránkách objeví v průběhu roku.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

registrace soutěžících je do 30. 9. 2016. Zájemci se budou registrovat samostatně na www.logickaolympiada.cz. Pořádá Mensa ČR. Soutěž pro druhý stupeň probíhá od 8. do 14. října 2016.

PYTHAGORIÁDA

termín konání: únor 2017. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Soutěž má dvě kola školní a okresní.

MATEMATICKÝ KLOKAN

termín konání: březen 2017. Soutěžící jsou podle věku rozděleni kategorií: Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída), Kadet (8. – 9. třída). Soutěž v kategorii Cvrček je určena pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Více informací.

Nejlepší řešitelé:

kategorie Kadet: Regina Matušková (8.A), Maxim Žák (9.A) a Lukáš Koudelka (9.B)

Kategorie Benjamin: Patrik Synek (7.B), David Komárek (6.B) a Jiří Humpolíček (6.B)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

termín: od října 2016. Více informací. Zadání pro jednotlivé kategorie viz leták.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

termín konání: 12. října 2016. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků.

Nejlepší řešitelé: Michaela Boháčková (8.A), Jan Horváth (9.B) a Maxim Žák (9.A).

FINANČNÍ GRAMOTNOST

termín konání: prosinec 2016. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků, případně zájemcům z nižších ročníků. Více informací najdete zde.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ ŽIRAFA

termín konání: 10. listopadu 2016 na Staré radnici. Soutěží se ve čtyřech tématických okruzích – fyzika, zeměpis, dějepis a kulturně – všeobecný přehled, určeno pro žáky 7. – 9. ročníků. Naše družstvo ve složení: Eliška Pokorná (9.A), Magdalena Czajkowska (8.B), Max Rodriguez (8.B), Rudolf Bareš (8.A) a Vladimír Dirda (7.B) získalo v konkurenci 25 týmů základních a středních škol krásné druhé místo.

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

kategorie G pro žáky sedmých ročníků, zadání zde,

kategorie E, F pro žáky osmých a devátých ročníků, zadání zde.

MLADÝ CHEMIK

termín konání: tento rok. Soutěž je určena pro žáky 9. ročníků.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

termín: prosinec 2016

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

je určena žákům 6. – 9. tříd v kategoriích I.A, II.A a II.C. Obsahem soutěže je poslech a rozhovor s porotou (představení se, popis obrázku a jazyková situace). Školní kolo se letos bude konat dne 12.12. v jazykové učebně. Nejlepší z jednotlivých kategorií pak postupují do vyšších kol. Okresní a krajské kolo se koná také na naší škole, která je jejich garantem a pořadatelem. V případě kategorie II.A a II.C je možno postoupit až do kola celostátního, které se koná na jaře v Praze. Více informací i historii soutěže lze najít na www.jmskoly.cz/souteze/.

ENGLISH STAR

Tuto soutěž v anglickém jazyce pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně. Účastní se jí většinou kolem 10 dalších základních škol a soutěžících dětí je kolem 50. Letošní 17. ročník soutěže se uskuteční dne 7.3. 2017 a reprezentovat nás budou vybraní žáci 1. – 3. ročníků.

ENGLISH JUNGLE

Soutěž v anglickém jazyce pořádá ZŠ J. A. Komenského v Brně. Je určena pro děti prvních až pátých tříd. Letošní ročník se koná 19. 4. 2017. Soutěž se skládá ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část: poslech (vybarvování, kroužkování, spojování) od III. kategorie i čtení a psaní. Ústní část: přednes připravené říkanky či písně, ověření základní slovní zásoby a porozumění frázím. Kategorie: I. – MŠ a 1. třídy, II. – 2. třídy, III. – 3. třídy, IV. – 4. a 5. třídy. Soutěž není určena pro děti z „anglických“ MŠ a pro děti, které pobývaly s rodiči v zahraničí.

ANGLICKÁ OLYMPIÁDA

Školní kolo olympiády v Aj se uskuteční na začátku ledna 2017, přesné datum bude ještě upřesněno. Městské kolo se bude konat ve SVČ Lužánky v průběhu února 2017 (datum bude také upřesněno). Soutěž se skládá z konverzační a písemné části a je určena pro žáky 2. stupně. Kategorie: I. – 6. – 7. ročníky, II. – 8. – 9. ročníky.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

bude uskutečněna v 8.a 9.ročníku pro zájemce. ŠKOLNÍ KOLO PROBĚHNE V LISTOPADU 2016 – bude upřesněno.

ALUMINÁTOR – soutěž ZŠ ve sběru hliníku

Tři…, dva…., jedna…., …teď! Jíš jogurty? Piješ ty nebo někdo z tvého okolí nápoje v plechovkách? Nejen tebe hledáme! Žáci školy se nově zapojili do soutěže ve sběru hliníku. Stačí jen, když čistá víčka, sešlápnuté plechovky a popřípadě další výrobky z hliníku doneseš do konce května do školy do připravených sběrných nádob. Věříme, že se do sběru hliníku zapojí co nejvíce žáků i jejich rodičů. Pro třídu, která sesbírá prokazatelně nejvíce hliníku, máme připravené malé překvapení. Více informací u pana J. Pospíchala.

 

SOUTĚŽE 1. STUPEŇ:

Soutěž Mladých zdravotníků

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, družstva žáků 1. stupně a družstva žáků 2. stupně. Týmy jsou šestičlenné a soutěží v praktickém provedení první pomoci, obvazové technice, přepravě raněných, ale i teoretických znalostech např. dopravní výchovy, historie ČSČK apod. Termín konání: jaro 2017.

Babylon aneb rozumíme si?

Soutěž čtenářké gramotnosti, probíhá ve dvou kategoriích –  pro žáky 5. tříd a pak pro žáky 6. a 7. tříd základních škol. Má dvě kola, školní a městské a v každém z nich řeší žáci několik úloh souvisejících se zadaným textem. Termín konání: zatím neznáme.

Empík hledá Foxlíka

Soutěž Městské policie Brno, která je určena pro děti nižších ročníků prvního stupně a každoročně se koná v Lužánkách. Děti si na jednotlivých stanovištích prověřují svoje schopnosti a dovednosti. Zkoušejí si zde například prohazování míčků zadanými cíli, schopnost rovnováhy a koordinace pohybů, jízdu na kole po překážkové dráze a další zajímavé disciplíny. Termín: konec května 2017

Výtvarná soutěž Otesánek

Soutěž je určena pro naše nejmladší, a to žáky 1. a 2. tříd. Termín konání: podzim 2016.

Dalších výtvarných soutěží se budeme zúčastňovat podle průběžné nabídky.

Slavík

Pěvecká soutěž, ve které budou zápolit žáci čtvrtých ročníků. Termín konání: jaro 2017

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:

Sportovní soutěže pořádané v rámci projektu Síť otevřených brněnských škol:

Novoroční plavecké závody

– konají se tradičně v lednu na některé z partnerských brněnských škol a jsou určeny pro žáky 1. – 5. ročníku.

Florbalový turnaj

– probíhá v jarních měsících a zúčastňují se žáci prvního i druhého stupně.

Účast na obou soutěžích organizačně zajišťuje naše školní družina.

Atletická olympiáda žáků města Brna

Soutěž v běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu je určena pro žáky 1. stupně brněnských škol. Termín konání: červen 2017.

Školní vybíjená o putovní pohár

Účastní se družstva žáků ze 4. – 5. ročníků. Termín konání: říjen 2016

Jarní trojboj třetích tříd

Soutěž pro všechny žáky třetích tříd naší školy v tradičních i netradičních disciplínách. Termín konání: únor 2017

Házená

Termín městského kola zatím není znám. Turnaje se účastní smíšená družstva žáků prvního stupně.

PŘEBOR ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŠACHU

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy v městském kole Přeboru ZŠ v šachu. Zároveň blahopřejeme ke krásnému 4.místu. Poděkování patří také paní I.Hradečné, která žáky na soutěž připravila. Více ve Fotogalerii.

MIKULÁŠSKÝ HOPAN

V pátek 2.12. se uskutečnila tradiční soutěž ve skoku vysokém Mikulášský hopan. Na prvních třech místech se v jednotlivých kategoriích umístili:
kategorie starší hoši: Tomáš Nedoma (9.B), Václav Slavíček (9.A), Samuel Mitráš (8.A),
kategorie starší dívky: Eliška Pokorná (9.A), Victoria Schwesig (9.A), Michaela Boháčková (8.A),
kategorie mladší hoši: Štěpán Svojanovský (6.A), Adam Uherka (7.A), David Komárek (6.B),
kategorie mladší dívky: Aneli Chmelíčková (7.B), Viktorie Březinová (6.B), Martina Sekaninová (6.A).
Více ve Fotogalerii.

 

Školní rok 2015/2016

Naši žáci se zúčastnili těchto soutěží:

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

PYTHAGORIÁDA

MATEMATICKÝ KLOKAN

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

MIKULÁŠSKÝ HOPAN

FINANČNÍ GRAMOTNOST

MLADÝ CHEMIK