Duben

PLÁNUJEME:

 

TANEČNÍ FESTIVAL

Naše škola je spolupořadatelem Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních tanečních skupin ŠD a ŠK. Stejně jako v předešlých ročnících se taneční skupiny budou prezentovat v prostorách Stadionu na ulici Kounicova.

 

 

INFORMACE NAVÍC:

Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků bude v tomto školním roce probíhat s elektronickou podporou. Rodiče mohou využít rezervační systém, který je součástí elektronické podpory – klikněte zde.

Pokud jste se rozhodli pro zápis na naši školu, věnujte pozornost následujícímu sdělení.

K zápisu se dostavte osobně s dítětem v průběhu uvedených dnů, s sebou vezměte rodný list dítěte, OP, případně doklad o pobytu v ČR, vyplněnou přihlášku. Pokud nebudete mít vyplněnou přihlášku s přiděleným identifikátorem, bude Vám přihláška vytištěna v den zápisu.

Děti se zápisu nemusí obávat, bude probíhat hravou formou.

Přednostně jsou přijímány děti z naší spádové oblasti a  děti, které mají na naší škole již starší sourozence. O přijetí nespádových dětí bude rozhodnuto losem.