Listopad

PLÁNUJEME:

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Každoročně je uskutečňován Veletrh středních škol, který mohou navštívit i naši žáci.

VELETRH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Každoročně je uskutečňován Veletrh základních škol, na kterém se prezentuje i naše škola.

RECYKLOHRANÍ

V rámci programu Recyklohraní třídíme odpad.

 

 

INFORMACE NAVÍC:

EUROSKOP

V pátek 25. listopadu navštívili naši sedmáci v rámci zeměpisného semináře Eurocentrum v Brně. Čekala je stručná přednáška s prezentací o aktuálních otázkách EU a spoustu zajímavého se dověděli i během následující besedy. Více ve Fotogalerii.

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ VE 4.B

V pátek dne 25. 11. zavládla v hodinách Výtvarné výchovy ve 4.B tvůrčí atmosféra. Proběhlo zde výtvarné tvoření. Děti připravovaly dárek pro rodiče na Vánoce, vyráběly chňapku. Pomocí textilních barev na ušitou chňapku předvedly děti své výtvarné umění. Z ukázek na fotografiích lze vidět, jak se jim práce podařila.