Říjen

PLÁNUJEME:

ČINNOST KROUŽKŮsmile-full--c80xc60

Na základě poptávky zahájit činnosti zájmových útvarů v prvním týdnu měsíce října.

EDMONTsmile-full--c80xc60

Vytvořit redakční radu pro tento školní rok. Na první schůzce nachystat vydání prvního letošního školního časopisu.

PROJEKTOVÝ TÝDENsmile-full--c80xc60

Seznámit žáky devátých ročníků s dobou, kdy proběhne jejich projektový týden. Sestavit návrh námětů absolventských prací.

NÁŠ EKOLOGICKÝ PROGRAMsmile-full--c80xc60

Plánujeme sběr druhotných surovin (papír, textil). Děti školní družiny se opět zapojí do sběru kaštanů.

HALLOWEEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚsmile-full--c80xc60

Večerní setkání dětí a rodičů – lampionový průvod.

 

INFORMACE NAVÍC: