Mezinárodní putovní výstava „Já chci být člověkem“ zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim

Ve spolupráci s Nadačním fondem Arnošta Lustiga se uskutečnil na naší škole workshop pro žáky 8. a 9. ročníků. Výstupem byly aforismy podporující humanismus. Ty se tak staly nedílnou součástí putovní výstavy instalované na brněnské hvězdárně. Děkujeme paní Evě Lustigové a Veronice Smyslové za osobní přítomnost a podporu žáků v jejich kreativitě a při práci.
Žáci si odnáší nejen prožitek ze společných aktivit, ale také některé důležité aspekty naší historie a ze života spisovatele, pedagoga a humanisty pana Arnošta Lustiga.
Slavnostního zahájení, za účasti významných hostů, se vybraní žáci a jejich rodiče zúčastnili osobně.
Výstava má za sebou realizaci v Bruselu, v Praze a po Brně bude pokračovat do Ostravy a snad i dalších měst nejen v ČR.
Přejeme si, aby se na humanismus a lidství v moderních dobách technologických zázraků nikdy nezapomnělo.
autor: JP