Nabídka kurzu němčiny pro rodiče žáků ZŠ Antonínská

Kurz nabízí Německé kulturní sdružení ( NKS ) a finančně jej podporuje. Ve šk.roce 2018/19 jsme jej otevřeli jako kurz pro začátečníky, z nichž většina pokračuje i v tomto šk.roce. Většina kurzantů se už dříve s němčinou setkala, převážně na střední škole. Proto zařazuji ve výuce rozšiřující slovní zásobu i gramatiku. Učíme se podle učebnice Super 1 (nakladatelství Hueber). Kdo byste chtěli udělat něco pro svou němčinu a mohli tak eventuelně pomoci i svým dětem v počátcích výuky Nj na škole, neváhejte a přijďte se podívat.
Každé úterý 17:00 – 18:30 v učebně NKS na Jana Uhra 12.
Každý nový kurzant je mezi námi vítán!
autor: vyučující kurzu Mgr.Vítězslava Cihlářová, učitelka Nj i na ZŠ Antonínská