Návštěva Moravské galerie

V minulém týdnu žáci 2. stupně navštívili Moravskou galerii, kde se účastnili vzdělávacího programu Surrealismus: tajemství a sny. Seznámili se s představiteli českého surrealismu a vyzkoušeli si některé z jejich oblíbených metod pro uvolnění podvědomí. Nechali se inspirovat jejich obrazy pro vytvoření vlastních prací, které si pak mohli odnést do školy.