Východiska naší práce

  • Každý žák je důležitý, rodič je partnerem školy.
  • Snažíme se vytvářet podmínky pro individuální rozvoj každého žáka.
  • Chceme být přínosnou součástí vnějšího prostředí v místě svého zřízení.

Naší prioritou je rozvoj dítěte v bezpečném prostředí spolupráce nabízejícím širokou škálu povinných, nepovinných a volitelných výchovně vzdělávacích podnětů. Volitelně, kromě konverzací v cizích jazycích, mohou žáci pracovat např. v předmětech ekologické a etické výchovy nebo v předmětu Feuersteinovo instrumentální obohacování. V rámci celodenního programu se mohou žáci podílet na práci ve více než 30 kroužcích.