Kontakty

O škole

Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, se sídlem v Brně, Dominikánská č. 2, 601 69 Brno
Právní subjektivita: od 1. 7. 1993

Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

Kontakty

Poštovní adresa: 602 00 Brno, Antonínská 3
tel. +420 530 508 970 – kancelář školy
tel. +420 530 508 950, 778 158 262 – ředitel školy
tel. +420 530 508 960 – zástupce ředitele školy

 

IČO: 48512711

Hlavní vstup do budovy školy je z ulice Botanická 2.

Bankovní spojení: UCB 37285046/2700
Informace pro rodiče: při každé platbě uvést variabilní symbol přidělený na začátku školního roku.

ID datové schránky: tjrmj28
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz (kancelář školy)

Poskytování informací.

Zaměstnanci školy – kontakty.

Školní družina:
+420 604 234 662 – vedoucí školní družiny

Školní kuchyně:
přihlášky a odhlášky obědů:
602 00 Brno, Kounicova 30
+420 541 211 967, paní Eva Velecká
www.sjkounicova.cz
Přihlášení do systému objednávek a výběru obědů.

Školní výdejna obědů:
+420 530 508 928, paní Jaroslava Munzarová
Dle nařízení hygieny vydáváme obědy mimo jídelnu pouze do jídlonosičů, a to v 11,15 h, dle provozu školní výdejny. Strava vydaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě!