Opět jsme žili němčinou

V květnu se žáci prvního stupně zapojili do „Minideutscholympiade“. Než mohli žáci přistoupit k plnění úkolů na stanovištích, museli zvládnout písemnou část olympiády. Na stanovištích je potom čekala různá konverzační témata. Přestože se jednalo o úkoly poměrně náročné, vše probíhalo v příjemné atmosféře.
autor: Pavla Borkovcová