Opět jsme žili němčinou

V květnu se žáci prvního stupně zapojili v hojném počtu do „Minideutscholympiade“. Než mohli žáci přistoupit k plnění úkolů na stanovištích, museli zvládnout písemnou část olympiády. Překvapivě tuto část zvládli všichni s dostatečným počtem bodů. Na stanovištích je čekala tato témata: Já a moje rodina, Roční období, Škola, Běžné denní aktivity. Přestože se jednalo o úkoly poměrně náročné, vše probíhalo v příjemné atmosféře. Můžete se o tom přesvědčit na přiložených fotografiích.