Organizace prvního školního týdne

 • pondělí 3. 9. 2018 – zahájení nového šk. roku v 8.00 hodin:
  • 1. třídy – žáci ve třídách do 8.45 hodin, rodiče s vedoucí vychovatelkou do 8.45 h. V 9.00 h první třídní schůzka. V průběhu této doby žáky zabezpečí vychovatelky školní družiny.
  • 2. – 9. ročník – vyučování do 8.45 h.
 • úterý 4. 9. 2018:
  • 1. ročníky – 2 vyučovací hodiny
  • 2.- 5. ročníky – 3 vyučovací hodiny
  • 6.- 9. ročníky – 4 vyučovací hodiny
 • středa 5. 9. 2018:
  • 1. ročníky – 3 vyučovací hodiny
  • 2.- 9. ročníky – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
 • čtvrtek + pátek 6.9. – 7. 9.2018:
  • 1. ročníky – 4 vyučovací hodiny
  • 2.- 9. ročníky – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
 • od pondělí 10. 9.2018 výuka podle rozvrhu pro všechny ročníky.