Organizace školního roku

Prázdniny

 • podzimní: středa 26.10. a čtvrtek 27.10. 2016
 • ředitelské volno: 18.11. 2016, 22.12. 2016
 • vánoční: 23.12. 2016 – 2.1. 2017, vyučování začíná v úterý 3.1. 2017
 • pololetní: pátek 3.2. 2017
 • jarní: v týdnu od 13.3. do 19.3. 2017
 • velikonoční: 13.4. – 14.4. 2017 (čtvrtek, pátek)
 • hlavní prázdniny: 1.7. – 1.9. 2017

 

Třídní schůzky (TS) a hovorové hodiny (HH)

 • čtvrtek 15. 9. 2016, 17.00 h TS
 • čtvrtek 10.11. 2016, 17.00 h TS, 17.30 HH
 • čtvrtek 19. 1. 2017, 17.00 h HH
 • čtvrtek 20. 4. 2017, 17.00 h TS, 17.30 HH
 • čtvrtek   8. 6. 2017, 17.00 h TS, 17.30 HH

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • ve středu 14. 6. 2017 ve studovně

Pedagogické rady

 • čtvrtek 10.11. 2016, 14.30 h
 • čtvrtek  19. 1. 2017, 14.30 h
 • čtvrtek  20. 4. 2017, 14.30 h
 • čtvrtek  22. 6. 2017, 14.30 h

 

Vyučovací den

Vyučování probíhá podle rozvrhu jednotlivých tříd, v dopoledních i odpoledních hodinách.
Před učebnou každé třídy jsou rozvrhy vyvěšeny.

Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou přestávky v rozmezí 10-20 minut, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka minimálně 60 minut.

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0. hodina 7.00 – 7.45 h
1. hodina 8.00 – 8.45 h
2. hodina 8.55 – 9.40 h
3. hodina 10.00 – 10.45 h
4. hodina 10.55 – 11.40 h
5. hodina 12.00 – 12.45 h
6. hodina 12.55 – 13.40 h
7. hodina 13.50 – 14.35 h
8. hodina 14.45 – 15.30 h
9. hodina 15.40 – 16.25 h

Zápis do prvních tříd

Od tohoto školního roku budou zápisy probíhat v měsíci dubnu.  Na naší škole se zápis uskuteční ve dvou termínech:

7. dubna 2017 (pátek) v době od 14.00 h do 18.00 h

8. dubna 2017 v době od 9.00 h do 12.00 h

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pátek 24.3.2017 v době od 8.00 do 12.00, v odpoledních hodinách v době od 14.00 do 16.00.

Bližší informace k průběhu zápisu zveřejníme v únoru 2017. Naleznete je v rubrice Měsíčník – Únor.