Pasch a DSD školy

czde
Shulen_ZfAwww.pasch-net.de
www.bva.bund.de

PASCH je zkratkou pro iniciativu Schulen: Partner der Zukunft, která na celém světě spojuje více než 1.700 škol, na nichž hraje němčina obzvláště velkou roli.

PASCH je iniciativou Ministerstva zahraničí ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ZfA), Goethe-Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (Pädagogischer Austauschdienst – PAD) Konference ministrů školství.

Naše škola připravuje žáky pro studium na brněnských gymnáziích, které mají právo organizovat DSD- zkoušku. Je to gymnázium Matyáše Lercha a gymnázium Křenová.

 

DSD

DSD-Schulen  jsou školy s možností pro žáky složit Německý jazykový diplom

Německý jazykový diplom (DSD) konference ministrů kultury  mohou žáci  získat jako doklad  získaných německých jazykových znalostí ve dvou stupních:

Stupeň 1  německého jazykového diplomu platí jako doklad znalostí němčiny, které jsou potřebné  při stipendijním studiu.

Stupeň 2 se skládá ve vyšších třídách sekundárních škol (pozn. ČR většinou  ve třetím ročníku střední školy) a platí dle rozhodnutí konference ministrů  kultury jako doklad  potřebných znalostí německého jazyka pro vysokoškolské studium v Německé spolkové republice

Celkově jsou zkoušeni ze čtyř jazykových dovedností ve čtyřech částech zkoušky:

  • porozumění slyšenému,
  • porozumění čtenému,
  • písemná komunikace,
  • ústní komunikace.

Testové úkoly jsou vypracovány Centrálou pro zahraniční školství v Kolíně., provedení zkoušky je na  místních učitelích.

Další informace si můžete přečíst na těchto stránkách.