PASCH

Naše škola je součástí iniciativy PASCH „Schulen: Partner der Zukunft“, kterou tvoří po celém světě síť více než 1700 škol s mimořádným vztahem k německému jazyku.

Iniciativa „Školy: partneři budoucnosti“ vznikla v únoru 2008 z podnětu německého ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt). Ministerstvo zahraničí iniciativu PASCH koordinuje a realizuje ji ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe – Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.
Ve školním roce 2017/2018 jsme požádali o udělení povolení k provádění zkoušek DSD I. V listopadu 2019 bylo naší žádosti vyhověno a ve školním roce 2020/2021 budou tuto mezinárodní zkoušku zdarma vykonávat naši první deváťáci.

Unsere Schule ist ein Bestandteil der Initiative PASCH „Schulen: Partner der Zukunft“, die ein weltweites Netz von mehr als 1.700 Schulen mit einem besonderen Bezug zur deutschen Sprache bildet.
Die Initiative „Schulen – Partner der Zukunft“ ist im Februar 2008 auf Veranlassung des deutschen Auswärtigen Amtes (AA) entstanden. Das AA koordiniert die Initiative PASCH und realisiert sie in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz.
Im Schuljahr 2017/ 2018 hat unsere Schule einen Antrag auf Einrichtung der Sprachdiplomprüfung der Stufe I gestellt. Unserem Antrag wurde im November 2019 stattgegeben, und ab dem Schuljahr 2020/ 2021 werden diese internationale Prüfung kostenlos unsere ersten Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen durchführen können.