Předvánoční Vídeň 16.12.

Letos se nám podařilo obnovit tradiční zájezd, a tak se početná skupina žáků 5. až 9. tříd mohla vypravit z bohatě zasněženého Brna do Vídně. K našemu překvapení sněhová nadílka zmizela s překročením státní hranice. I tak jsme si užili krásnou předvánoční atmosféru, prošli si vánočně vyzdobené centrum města, navštívili čtyři nejznámější trhy a dle zájmu také jedno z nabízených muzeí. Část programu s námi strávila také paní Kühnelt, naše bývalá němčinářka, kterou děti radostně přivítaly.
autor: Eva Vondráková