Přírodní vědy

Dne 9. listopadu proběhlo vyhodnocení soutěže Přírodovědný klokan, kterého se zúčastnili žáci devátých ročníků a zájemci z ročníků osmých. Součástí bylo i zhodnocení projektu Fyzika hrou.
autor: Jitka Pachová, Helena Janková