Projekt Edison

Minulý týden byl skutečně neobvyklý. Od pondělí 26. února do pátku 2. března pobývalo na naší škole osm studentů z různých částí světa – Indonésie, Gruzie, Brazílie, Čína, Rusko, Itálie, Portugalsko, Ukrajina.
Prostřednictvím svých zajímavých prezentací nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti a způsob života jejich obyvatel. Zároveň si žáci ujasnili různé zjednodušené nebo nepravdivé představy o cizích zemích. Takže už ví, že na Ukrajině se nemluví rusky, v Brazílii se nemluví španělsky, ale portugalsky, v Číně není běžné jíst psy a není zdvořilé dělat na Číňany posunky, že mají šikmé oči. A přesně k tomu podobné projekty slouží. Spokojení byli jak žáci naší školy, tak zahraniční studenti. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce v rámci hodin angličtiny a zeměpisu.
Byl to zcela jedinečný zážitek. Všichni se moc snažili o vzájemné porozumění a v praxi si ověřili, že i lidé z různých částí světa mohou najít společnou řeč.
autor: Mgr. Prokopová Štachová, Mgr. Svobodová