Projekt Edison

V týdnu od 30.9. – 4.10.2019 proběhne na naší škole již 4. ročník mezinárodního projektu Edison (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.). Projekt probíhá tak, že vždy skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví zde 1 týden na vybrané základní, střední či mateřské škole. Letos k nám míří mladí lidé z Rumunska, Gruzie, Ukrajiny, Alžírska, Jordánska, Tunisu, Turecka a Itálie. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto způsobem se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra, vyvolaná zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Anglický jazyk je využíván jako komunikační prostředek po celou dobu projektu. Celý projekt je pod záštitou MŠMT a má podporu od Informačního centra OSN v Praze. Organizačně jej zajišťuje studentská organizace AIESEC.
Díky patří už teď našim hostitelským rodinám, které se rozhodly studenty v rámci podpůrného projektu Global HOST ubytovat ve svých domovech.
Těšíme se na letošní milé zahraniční hosty a na povídání s nimi, protože máme společnou řeč!
autor: Mgr. Monika Prokopová Štachová