Projekt „Mistři kolegiální podpory…“ skončil

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3 byla zapojena od 1.9.2019 do 31.12.2020 do projektu „Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti“. Spolupráce vznikla po oslovení Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, díky ochotě učitelů a podpoře našeho vedení.
Tým tvořilo pět pedagogů, dva učitelé z prvního stupně a tři učitelé ze stupně druhého. Jedním z povinných výstupů projektu byla realizace tzv. „Otevřené akce“. Jednalo se o aktivitu, kterou pořádající škola nabídla ostatním účastníkům. Ti se tak mohli přijít podívat a navštívit partnerské školy a inspirovat se v rozvoji přírodovědné gramotnosti svými kolegy z jiných škol. Mohlo se jednat o ukázkovou hodinu, terénní cvičení, blokovou výuku či projektový den.
Do chystaných aktivit, na které se všichni těšili, však bohužel vstoupila krize spojená s výskytem covid-19.
Dílčí cíl kolegiální podpory můžeme shrnout do výstižné zkratky, která nás provázela celým projektem. A to „3S“. Společně jsme plánovali, společně jsme realizovali a společně jsme i reflektovali. Součástí plánovaných aktivit bylo uskutečnění workshopu na téma „Zpětná vazba a její poskytování“. Uvědomili jsme si, že pro efektivní poskytování ZV existují jistá pravidla a je nutné tuto dovednost stále trénovat. Stejně jako mnohé další. Např. jak správně položit žákům otázku, abychom u nich podnítili jejich zájem.
Díky projektu jsme si mohli více vyzkoušet vzájemnou spolupráci při výuce, tandemovou nebo párovou výuku. Organizace a zajištění těchto „netradičních“ forem výuky pro žáky by nešla bez přímé podpory vedení školy. Děkujeme.
Rádi budeme v podobných aktivitách pokračovat, protože vzájemné plánování, realizování a reflektování má smysl nejen pro nás pedagogy, ale především pro naše žáky. Pevně věříme, že se s nimi opět co nejdříve setkáme osobně. Ve škole i mimo ni.
autor: Jaromír Pospíchal