Projekt Šablony III

Základní informace

Název projektu: Šablony III – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021284

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Harmonogram realizace projektu

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 09. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2023

Doba trvání projektu: 22 měsíců

 

Šablony III