Projektový den Be the change (AIESEC)

V pátek 25.11.2022 se u nás ve škole konal projektový den Be the change (dříve Edison). Je to projekt, jehož smyslem je vzdělávat žáky a rozšiřovat jejich povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (pod záštitou organizace OSN) a zároveň je učit být přínosnou součástí společnosti. Žáky propojuje se studenty odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

V tomto 1.ročníku za námi přijely 2 vysokoškolské studentky ze Slovinska a Libanonu, aby nám představily svou zemi, zvyky a tradice.  Komunikačním jazykem se přirozeně ihned stala angličtina. Vybraní žáci 6.-9.tříd se dozvěděli hodně o zmíněných dvou zemích, ochutnali místní speciality, slovinský štrúdl a čokoládové kuličky z Libanonu, zvané „energy balls“. Zatančili si také tradiční libanonský tanec a poznali přírodní krásy Slovinska. Studentky nás seznámily s udržitelnými cíli, konkrétně si vybraly Kvalitní vzdělání (Libanon) a Odpovědnou výrobu a spotřebu (Slovinsko). Dozvěděli jsme se mimo jiné, že vzdělání je v Libanonu většinou soukromé a je velmi drahé (přes 100 000 czk/rok). Rodičům a dětem pomáhají platit školy neziskové organizace, státní školy nejsou kvalitní. Ve Slovinsku mají propracovaný systém třídění, koše na tříděný odpad nalezneme dokonce i v národním parku Triglav. Lokální trhy s bioprodukty jsou velmi rozšířené, na každém kroku se můžete setkat s mlékomaty. Pro Slovince je samozřejmostí jezdit do práce či školy na kole.

Podle vyjádření některých zúčastněných žáků je tento projektový den povzbudil ke studiu v zahraničí, k prezentaci České republiky a ke zlepšování se v angličtině. Podpořil je v přemýšlení o tom, co on sám/sama může udělat, aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje. Každý z nás svých současným chováním a jeho změnou zlepšuje/zhoršuje život budoucích generací. Udržitelnost je to, oč tu běží.

Mgr. Monika Prokopová Štachová