Projektový den Be the change (AIESEC)

V pondělí 22.5.2022 se u nás ve škole bude opět konat projekt Be the change. Je to projekt, jehož smyslem je vzdělávat žáky a rozšiřovat jejich povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/) a zároveň je učit být přínosnou součástí společnosti. Žáky propojuje se studenty odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Projekt je určen pro 30 žáků od 6. do 9. třídy. Jedná se o jednodenní akci, kdy za námi do školy přijdou zástupci studentské organizace AIESEC společně se 2 zahraničními studenty, komunikačním jazykem je tedy angličtina. Na podzim k nám zavítaly VŠ studentky ze Slovinska a Libanonu, v tomto jarním kole nás navštíví studentky z Kolumbie a Kazachstánu. Zahraniční studenti představí svou zemi, zvyky a tradice.
S účastníky budou pracovat na jednom z Cílů udržitelného rozvoje a budou diskutovat, jak žáci sami mohou přispět k jeho splnění.
Mgr. Monika Prokopová Štachová