Projektový den Be the change (AIESEC)

V pátek 25.11.2022 se u nás ve škole bude konat projektový den Be the change (dříve Edison). Je to projekt, jehož smyslem je vzdělávat žáky a rozšiřovat jejich povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (OSN) a zároveň je učit být přínosnou součástí společnosti. Žáky propojuje se studenty odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi

a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Projekt je určen pro 30 žáků od 6. do 9. třídy. Jedná o jednodenní akci, kdy za námi do školy přijdou zástupci studentské organizace AIESEC společně se 2 zahraničními studenty, komunikačním jazykem je tedy angličtina. Zahraniční studenti představí svoji zemi, zvyky a tradice. S účastníky budou pracovat na jednom z Cílů udržitelného rozvoje
a budou diskutovat, jak žáci sami mohou přispět k jeho splnění.

Mgr. Monika Prokopová Štachová