Projektový týden

Ve dnech 11. – 14. června 2019 proběhl každoroční Projektový týden žáků 9. ročníků, kde prezentovalo své projekty 43 žáků 9.A a 9.B. Již tradičně byla škála témat velmi široká: historie /např. Římská armáda, císařovná Sissi, Vikingové/, zeměpis /Turecko, SAE, romská kultura, Kypr/, sport /tenis, longboard, kulečník/, psychologie /návykové látky, kyberšikana, poruchy osobnosti/ i představení zajímavých koníčků /Kometa Brno, společenský tanec, jízda na koni,  hip hop/. Některé prezentace byly doprovázeny i praktickou ukázkou vybavení či ochutnávkou. Žáci úspěšně bojovali  s větší či menší trémou a většina prezentací byla velmi vyrovnaných, bylo tedy obtížné vybrat ty nejlepší. Po pátečním vyhlášení výsledků následovala soutěž Riskuj, která shrnovala učivo ZŠ i drobné perličky týkající se vyučujících. Celý týden byl sice náročný, ale velmi povedený.
autor: Mgr. Kateřina Svobodová, Mgr. Jana Horáková