Projekty žáků

Témata absolventských prací žáků 9.ročníků:

9.A

9.B

Organizace projektového týdne – Projektový týden