Paměťové instituce

Projekt Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pod záštitou MŠMT probíhá v období od 1.9.2017 do 31.8.2018.Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na ZŠ.
V průběhu školního roku 2017/2018 se díky pokusnému ověřování budou moci žáci I. a II. stupně vybraných ZŠ zúčastnit vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea a památníky. Žáci navštíví tyto programy zdarma.