První ročník mezinárodní zkoušky Deutsches Sprachdiplom (DSD I)

10. a 17. března se na naší škole konala historicky první zkouška DSD, kterou od letošního roku nabízíme jako jedna z pěti základních škol v České republice.
Žákům devátých tříd tak umožňujeme získat mezinárodně uznávaný certifikát o dosažené jazykové úrovni B1.
Tuto náročnou zkoušku letos absolvovalo 13 žákyň a žáků tříd 9.A a 9.B, někteří z nich začínali s němčinou až v páté třídě.
Všichni účastníci si zaslouží uznání za vytrvalou přípravu na zkoušku ve ztížených podmínkách distanční výuky. Zejména bych chtěla ocenit pěkné výkony žáků v ústní části, v níž šlo o prezentaci vlastních projektů v německém jazyce.
autor: Eva Vondráková