Organizace prvního školního týdne 2021/22

 • středa 1. 9. 2021 – zahájení nového šk. roku v 8.00 hodin:
  • 1. třídy – žáci ve třídách do 8.45 hodin, rodiče s vedoucí vychovatelkou do 8.55 h. V 9.00 h první třídní schůzka. V průběhu této doby žáky zabezpečí vychovatelky školní družiny.
  • 2. – 9. ročník – vyučování do 8.45 h.
 • čtvrtek 2. 9. 2021:
  • 1. ročníky – 2 vyučovací hodiny s TU
  • 2. – 5. ročníky – 3 vyučovací hodiny s TU
  • 6. – 9. ročníky – 4 vyučovací hodiny s TU
 • pátek 3. 9. 2021:
  • 1. ročníky – 3 vyučovací hodiny s TU
  • 2. – 5. ročníky – 4 vyučovací hodiny s TU
  • 6. – 9. ročníky – 5 vyučovacích hodin s TU
  • 5. – 9. třídy práce na projektu Participativní rozpočet
 • pondělí 6. 9. 2021:
  • 1. ročníky – 4 vyučovací hodiny s TU
  • 2. – 5. ročníky – 4 vyučovací hodiny s TU
  • 6. – 9. ročníky – 5 vyučovacích hodin s TU
  • 5. – 9. třídy práce na projektu Participativní rozpočet
 • od úterý 7. 9. 2021 výuka podle rozvrhu pro všechny ročníky.