Recitační soutěž

Dne 15. 3. proběhl I. ročník Recitační soutěže ve třídách 5. A a 5. B – mezitřídní kolo. Děti byly výborně připraveny a porota složená se zástupců žáků obou tříd a jejich třídních učitelů hodnotila spravedlivě. Na 1. místě se umístila Ester Beránková z 5. B s 27 body. Na 2. místě se umístili se stejným počtem bodů tito žáci společně – Amélie Foretová 5. A, Kori Homolová 5. B a Jan Kovařík z 5. A, shodně se 26 body.
Lze však říct, že všichni účastníci soutěže zvítězili – sami nad sebou poctivou přípravou, snahou a odvahou vystoupit před ostatními. Blahopřejeme
autor: Mgr. Doležalová