Edookit

Od školního roku 2016/17 přešla naše škola k informačnímu systému Edookit, v rámci kterého používáme elektronické žákovské knížky, třídní knihy a školní matriku.

Přihlášení do informačního systému Edookit na ZŠ Antonínská.

 

Žákovská knížka

Docházka

Rodiče mají přehled o všech absencích a pozdních příchodech svého dítěte. Zameškané hodiny mohou snadno omluvit.

Hodnocení

Okamžitě po zveřejnění vidí rodiče nejen známky či slovní hodnocení dítěte, ale také to, za co konkrétně je dostalo.

Učivo

Rodiče mohou sledovat probírané učivo v každé hodině i předmětu a v případě absence tak může žák doplňovat učivo i doma.

Komunikace

Systém vnitřních zpráv umožňuje snadnou a zdokumentovanou komunikaci mezi rodiči, učiteli a vedením školy.

Dostupnost

Do elektronické žákovské knížky se dostanete všude tam, kde je k dispozici internet, funguje i jako mobilní aplikace.

Přístup

Do žákovské knížky má přístup jak rodič, tak žák, každý ovšem pod svým přístupovým heslem, aby se předešlo nedorozuměním například při omlouvání absencí.

 

Návod pro rodiče

Návod na užívání Edookitu pro rodiče -ZDE-