Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, těší nás Váš zájem o naši školu. Co Vám a Vašemu dítěti můžeme a chceme nabídnout naleznete ZDE-. Žáci se od první třídy učí cizí jazyk, který rodiče volili při zápisu – němčinu nebo angličtinu. V seznamu přijatých žáků jsou tedy děti rozděleny už do těchto jazykových skupin. Vzhledem k mimořádné situaci nelze nyní určit datum konání schůzky rodičů budoucích prvňáčků, pozvánku na ni budeme rozesílat emailem.

A) Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků rozdělených do jazykových skupin podle preference cizího jazyka vyjádřené u zápisu najdete –ZDE-.

B) V případě, že přijaté dítě do naší školy nenastoupí

Pokud přijaté dítě do naší školy nenastoupí, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve e-mailem zsantoninska@zsantoninska.cz, abychom mohli na uvolněné místo přijmout dalšího žáka podle vylosovaného pořadí.

C) V případě, že zároveň žádáte o odklad povinné školní docházky

Je nutné do školy v nejbližším možném termínu doručit originál chybějících dokumentů – vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a vyjádření dětského lékaře (nebo klinického psychologa), případně dalších, které byly zákonným zástupcům oznámeny ve Výzvě k odstranění vad podané žádosti o odklad.

D) Další důležité informace týkající se zápisu

E) V případě dotazů se na nás obraťte na adrese zsantoninska@zsantoninska.cz