Zápis do 1. tříd

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/19

Pro školní rok 2018/2019 otvíráme dvě první třídy.

Zápis proběhne
 • v pátek 6. dubna 2018, 14.00 – 18.00 hodin
 • v sobotu 7. dubna 2018, 9.00 – 12.00 hodin
K zápisu je nutné vzít
 • platný občanský průkaz jednoho z rodičů
 • rodný list dítěte
 • elektronickou žádost
Jak na elektronickou žádost
 • Navštivte úvodní stránku http://zapisdozs.brno.cz (pro nový školní rok bude otevřena pravděpodobně 1.3.2018)
 • Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat]
 • V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz „Nemám číslo pojištěnce dítěte?“.
 • Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonných zástupců.
 • Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 • Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí​] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různé číslo, tak do školy odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce
 • Děti ze spádové oblasti naší školy.
 • Sourozenci našich stávajících žáků.
 • Losem – ze zbývajících žádostí o přijetí bude vybráno losováním.
Odklad povinné školní docházky
 • O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • K žádosti je nutné přiložit:
  • vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
 • 8. března 2018, 8.00 – 12.00 hodin
 • Zveme vás na prohlídku školy, při které můžete nahlédnout i do výuky.
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Desatero ke stažení: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku