Organizace školního roku

Prázdniny

 • podzimní: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. 2017
 • ředitelské volno: 29.9. a 22.12. 2017, 9.3. 2018, 30.4. 2018 a 7.5. 2018
 • vánoční: 23.12. 2017 – 2.1. 2018, vyučování začíná ve středu 3.1. 2018
 • pololetní: pátek 2.2. 2018
 • jarní: v týdnu od 5.2. do 11.2. 2018
 • velikonoční: 29.3. – 30.3. 2018 (čtvrtek, pátek)
 • hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8. 2018

 

Třídní schůzky (TS) a hovorové hodiny (HH)

 • čtvrtek 14. 9. 2017, 17.00 h TS
 • čtvrtek 7.12. 2017, 17.00 h TS a 17.30 h HH
 • čtvrtek 19.4. 2018, 17.00 h TS a 17.30 h HH
 • čtvrtek 7.6. 2018, 17.00 h TS a 17.30 h HH

 

Pedagogické rady

 • čtvrtek 23.11. 2017
 • čtvrtek 25.1. 2018
 • čtvrtek 19.4. 2018
 • čtvrtek 21.6. 2018

 

Vyučovací den

Vyučování probíhá podle rozvrhu jednotlivých tříd, v dopoledních i odpoledních hodinách.
Před učebnou každé třídy jsou rozvrhy vyvěšeny.

Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou přestávky v rozmezí 10-20 minut, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka minimálně 60 minut.

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0. hodina 7.00 – 7.45 h
1. hodina 8.00 – 8.45 h
2. hodina 8.55 – 9.40 h
3. hodina 10.00 – 10.45 h
4. hodina 10.55 – 11.40 h
5. hodina 12.00 – 12.45 h
6. hodina 12.55 – 13.40 h
7. hodina 13.50 – 14.35 h
8. hodina 14.45 – 15.30 h
9. hodina 15.40 – 16.25 h

 

Zápis do prvních tříd

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Na naší škole se zápis uskuteční ve dvou termínech:
6.4. 2018 (pátek) v době od 14:00 do 18:00 hodin
7.4.2018 (sobota) v době od 9:00 do 12:00 hodin