Organizace školního roku

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou  na pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

13.3. – 19.3. 2023Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny

Vždy v 17:00, po třídních schůzkách následují hovorové hodiny.

 • 15. září 2022 (čtvrtek)
 • 8. prosince 2022 (čtvrtek)
 • 20. dubna 2023 (čtvrtek)
 • 1. června 2023 (čtvrtek)

 

Pedagogické rady

 • 24.11. 2022 ve 14:00
 • 19.1. 2023 ve 14:00
 • 20.4. 2023 ve 14:00
 • 22.6. 2023 ve 14:00

 

Den otevřených dveří

 • 19.12. 2022 Vánoční dílny – 9.00 – 11:00 hod.
 • 5.4. 2023 Velikonoční dílny – 9.00 – 11:00 hod.
 • 2.3. 2023 8.00 – 12:00 prohlídky školy v doprovodu žáků 9. tříd, možnost nahlédnout do výuky 15.00 ukázkové hodiny AJ/NJ, 16.00 beseda o výuce jazyků pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vyučovací den

Vyučovací den – časové rozvržení vyučovacích hodin:

Časový plán vyučovacích hodin:

Dopolední vyučování
1.hod.               8.00   –  8.45
2.hod.               8.55 –   9.40
3.hod.              10.00 –  10.45
4.hod.              10.55 –  11.40
5.hod.              12.05 –  12.50
6.hod.              13.00 –  13.45
7.hod.              13.50 –  14.35

Odpolední vyučování
6.-7.hod.           13.00 –  14.35
7.-8.hod.           13.50 –  15.20
8.-9.hod.           14.35 –  16.05

 

Zápis do 1. třídy

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín: 21. – 22.4. 2023