Organizace školního roku

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

5. 2. – 11. 2. 2024Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny

Vždy v 17:00, po třídních schůzkách následují hovorové hodiny.

 • 14. září 2023 (čtvrtek)
 • 7. prosince 2023 (čtvrtek) nebo triáda učitel – žák – rodič (27.11. – 8.12.2023)
 • 18. dubna 2024 (čtvrtek) nebo triáda učitel – žák – rodič (1.4. – 12.4.2024)
 • 6. června 2024 (čtvrtek)

 

Pedagogické rady

 • 23.11.2023 ve 14:00
 • 25.1.2024 ve 14:00
 • 18.4.2024 ve 14:00
 • 20.6.2024 ve 14:00

 

Den otevřených dveří

 • 19.12. 2023 Vánoční dílny – 9.00 – 11:00 hod.
 • 27.3.2024 Velikonoční dílny – 9.00 – 11:00 hod.
 • 7.3. 2024 8.00 – 11:30 prohlídky školy v doprovodu žáků 9. tříd, možnost nahlédnout do výuky, 15.00 ukázková hodina AJ, 15:30 ukázková hodina NJ, 16.15 beseda o výuce jazyků pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vyučovací den

Vyučovací den – časové rozvržení vyučovacích hodin:

Časový plán vyučovacích hodin:

Dopolední vyučování
1.hod.           08.00 – 08.45
2.hod.           08.55 – 09.40
3.hod.          10.00 – 10.45
4.hod.           10.55 – 11.40
5.hod.           11.50 – 12.35
6.hod.           12.45 – 13.30

Odpolední vyučování
6.-7.hod.       12.45 – 14.15
7.-8.hod.       13.35 – 15.05
8.-9.hod.       14.25 – 15.55

Vyučovací hodiny odpoledního vyučování (předměty s převahou praktického a výchovného zaměření) se spojují do dvouhodinových bloků bez přestávky (individuální přestávky žáků dle potřeby a po dohodě s vyučujícím).  Odpolední vyučování končí nejpozději v 17:00.

 

Zápis do 1. třídy

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín: 26. – 27.4.2024