Organizace školního roku

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí v pátek 4. ledna 2019. Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019.  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

11. 2. – 17. 2. 2019Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,  o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.  Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny

Vždy v 17:00, po třídních schůzkách následují hovorové hodiny.

  • čtvrtek 13. 9. 2018
  • čtvrtek 6. 12. 2018
  • čtvrtek 25. 4. 2019
  • čtvrtek 6. 6. 2019

 

Pedagogické rady

  • čtvrtek 22.11. 2018
  • čtvrtek 24.1. 2019
  • čtvrtek 25.4. 2019
  • čtvrtek 20.6. 2019

 

Vyučovací den

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

Časový plán vyučovacích hodin:

Dopolední vyučování

1.hod.               8.00   –  8.45

2.hod.               8.55 –   9.40

3.hod.              10.00 –  10.45

4.hod.              10.55 –  11.40

5.hod.              12.05 –  12.50

6.hod.              13.00 –  13.45

 

Odpolední vyučování

6.-7.hod.           12.30 –  14.00

7.-8.hod.           13.30 –  15.00

8.-9.hod.           14.30 –  16.00

 

Zápis do prvních tříd

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Bližší informace k zápisu pro školní rok 2019/20 budou zveřejněny s dostatečným předstihem.