Edison (AIESEC)

Realizace projektu

obecně: září – říjen

Cíle projektu

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Komunikačním prostředkem je anglický jazyk.

Aktivity projektu

Počítačové prezentace, videa, diskuze se studenty na různá témata, hry, dílny.

Více informací

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně. Podpůrným projektem EDISONu je projekt zvaný Global HOST, díky kterému mohou rodiny a studenti ubytovat zahraniční stážisty přímo u sebe doma a poznat tak zahraniční zemi a kulturu o něco více. Kromě toho si procvičit angličtinu, získat přátele a stát se ambasadorem české kultury.

Přínos projektu

Pro školu

  • prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami
  • atraktivita pro nové studenty
  • kontakt se zahraničím

Pro žáky

  • mezikulturní gramotnost
  • srovnání různých zemí s ČR (historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.)
  • motivace k sebevzdělávání se v angličtině
  • seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí