Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Realizace projektu

1.9.2017 do 31.8.2018.

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na ZŠ. V průběhu školního roku 2017/2018 se díky pokusnému ověřování budou moci žáci I. a II. stupně vybraných ZŠ zúčastnit vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea a památníky. Žáci navštíví tyto programy zdarma.

Více informací

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych