Program Fakultní škola

Cíle projektu

Pedagogická fakulta má vytvořenou síť škol a zařízení, se kterými úzce spolupracuje především v oblasti přípravy a realizace pedagogických a asistentských praxí a výzkumu.
Dle Statutu fakultní školy zahrnuje síť fakultních škol: „instituce, které jsou ukázkou příkladné pedagogické práce s žáky  a které vytvářejí podnětné, vstřícné a vlídné prostředí pro pedagogickou a odbornou činnost včetně rozvinuté spolupráce s rodinami žáků a klientů zařízení a blízkou komunitou. Nedílnou součástí činnosti škol a zařízení je soustavná práce na rozvoji a vzdělávání vlastních pracovníků. Fakultní školy patří dle hodnocení kvality Českou školní inspekcí do dvou nejvýše hodnocených kategorií.“