Projekt Metodická podpora sítě inkluzivních škol – spolupráce v systému Center kolegiální podpory

Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (OP VVV CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021)

Realizace projektu

1.11.2017 – 31.10.2020

Cíle projektu

  • Vybudovat platformy pro pravidelné setkávání pedagogických pracovníků škol umožňující diskusi nad otázkami společného vzdělávání.
  • Principem spolupráce je vzájemná spolupráce zúčastněných s cílem zavést do praxe optimální postupy při společném vzdělávání. Stejně důležité, jako začlenění konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, je prosperita všech žáků ve třídě. Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe směřuje k nastavení takových vzdělávacích podmínek v každém žákovském kolektivu, které jsou budovány na základě tolerance, vzájemného respektu a sledují prostřednictvím individuálního přístupu snahu o dosažení maxima vycházejícího z možností a schopností každého žáka.

Aktivity projektu

Centra kolegiální podpory vznikla v listopadu tohoto roku na šesti školách v pěti krajích České republiky.

V rámci Centra kolegiální podpory budou spolupracovat ZŠ a MŠ Pramínek, Brno, ZŠ Štolcova, Brno a ZŠ a MŠ Deblín.