Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji

Realizace projektu

1.9.2017 do 31.8.2018

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol v Jihomoravském kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pro školy bude projekt znamenat zlepšení školní docházky a účast dětí na odpoledních zájmových aktivitách. Děti se tímto opatřením začlení do kolektivu, nebude u nich docházet k vyčleňování. Projekt proto bude přispívat i ke zdravému psychickému vývoji.

Více informací

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=293252&TypeID=2