Projekt MMB: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Škola se připojila k projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, jehož realizátorem je statutární město Brno. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Realizace projektu

1.1.2020 – 31.12.2022

Cíl projektu

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.

Aktivity projektu na naší škole

  • individuální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování
  • kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství na základních školách – na naší škole se jedná o redakci školního časopisu Edmont, do které se mohli zapojit žáci dle svého zájmu.

Plakát projektu.