Projekt Prevence školní neúspěšnosti

Škola se připojila k projektu Prevence školní neúspěšnosti, jehož realizátorem je statutární město Brno. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu

1.9. 2017 – 31.12. 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve městě Brně.

Aktivity projektu

  • individuální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování
  • podpora kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání
  • podpora dovednosti nutných ke zvládání profesního i osobního života formou kroužku – na naší škole se jedná o redakci školního časopisu Edmont, do kterého  se mohou zapojit žáci dle svého zájmu

Plakát Prevence školní neúspěšnosti