Projekt Šablony I.

Naše škola se zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, který je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004689

Realizace projektu

1.2. 2017 – 31.1. 2019

Cíle projektu

  • Podpora kvalitnějšího vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Podpora základů vzdělávání rozvojem čtenářské gramotnosti

Aktivity projektu

  • Příprava žáků na vyučování – probíhá třikrát týdne pod vedením pedagogů pro přihlášené žáky
  • Čtenářský klub pro žáky 2. a 3. tříd
  • Personální podpora – speciální pedagog na plný úvazek
  • Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze v rozsahu 24 hodin.
  • Řada setkávání s rodiči na téma školní úspěšnosti dětí