Projekt Šablony II.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizace projektu

1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

Aktivity projektu

  • V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
  • V/2 Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK
  • V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
  • V/10 Využití ICT ve vzdělávání
  • II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
  • II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
  • II/16 Využití ICT ve vzdělávání

Šablony II