Projekt Šablony II (MŠ)

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizace projektu

1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Aktivity projektu

  • I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • I/12 Projektový den ve škole

Šablony II (MŠ)